Exposweet

WIEPOL

ul. Przemysłowa 6A, 09-200 Sierpc
www.wiepol.pl/

Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych WIEPOL Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek w Sierpcu, rozpoczął działalność w 1990 roku, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Sierpc nr 1000/90, pod nazwą „Mała Gastronomia” Ireneusz Wielimborek.

Była to jednoosobowa firma, w której właściciel był: producentem, sprzedawcą, księgowym i menedżerem.
W 1993 roku rozpoczęta została produkcja polew kakaowych i cukierka typu „Trufla”. Dokonana została zmiana nazwy działalności na Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych WIEPOL Ireneusz Wielimborek.

Uruchomienie nowej produkcji spowodowało znaczny wzrost obrotów. Wysoka jakość i konkurencyjne ceny zaowocowały przyrostem ilości odbiorców. Są to głównie zakłady cukiernicze produkujące na rynek wewnętrzny jak i eksport wyroby w postaci pieczywa cukierniczego o przedłużonej trwałości.

Dużym popytem i uznaniem wśród klientów cieszą się konfekcjonowane opakowania gotowych polew do ciast.

Uzyskanie w 1997 roku statusu Zakładu Pracy Chronionej oraz przystąpienie w 1998 roku do Krajowej Izby Gospodarczo – Rehabilitacyjnej w istotny sposób zmieniło profil zatrudnienia w zakładzie.

W 2000 roku oddany został podstawowy budynek (produkcyjno-administracyjny), w którym powierzchnia hal produkcyjnych wynosi 1800 m2. W sposób radykalny poprawie uległy warunki pracy załogi. Rozszerzona została gama smaków produkowanych polew.
W oparciu o posiadany park maszynowy rozpoczęta została produkcja kremów do ciastek.

Zakończenie inwestycji w 2001 roku zwiększyło powierzchnię zabudowy do 3000 m2. Stan zatrudnienia stabilizował się wówczas na poziomie 70 osób z czego 68% stanowili pracownicy niepełnosprawni. W 2002 roku zakupione zostały maszyny i urządzenia do produkcji pieczywa cukierniczego o przedłużonej trwałości.

Na potrzeby eksportu do Rosji zakład na swoje wyroby pozyskał certyfikaty rosyjskiego systemu GOST.

Zakup nowych linii technologicznych powodował wzrost zatrudnienia , które obecnie wynosi ok.140 osób, przy czym niepełnosprawni stanowią 60 % załogi.Zakład pozyskał nowe rynki zbytu , sprzedając swe wyroby do krajów  będących członkami Unii Europejskiej takich jak: Litwa, Węgry, Estonia, Słowacja, Czechy, Holandia, Hiszpania, Niemcy czy Grecja.

Mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności i rozszerzenie oferty handlowej w 2004 i 2005 roku, zakład podjął działania zmierzające do uruchomienia nowej produkcji w postaci czekoladek nadziewanych oraz stworzenie cukierków o rdzeniu miękkim z nadzieniem owocowym i kremami. Cele te zrealizowane zostały w oparciu o podpisane dwie umowy o dofinansowanie unijne w ramach programu 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, jak i trzech wniosków o dofinansowanie w ramach programu PHARE 2003.

W 2007 roku na zakupionym od miasta terenie podjęta została budowa nowoczesnego magazynu o powierzchni 1200 m2 z przeznaczeniem na składowanie wyrobów gotowych i surowców. W tym samym roku zrealizowano adaptację pomieszczeń celem wprowadzenia zmian do uruchomienia nowoczesnej automatycznej linii. Inwestycja ta umożliwiła zakładowi stać się jednym z pierwszych w Polsce producentem pralin z wykorzystaniem polew i kremów na tłuszczach beztransowych.

Od 2006 roku firma posiada certyfikowany system HACCP na wszystkie proponowane wyroby, a także od 2013 roku uzyskała certyfikat Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności (BRC) w zakresie produkcji polew oraz kremów cukierniczych.