Exposweet

Mil-tek Polska Sp. z o.o.

ul. Radiowa 24, 01-485 Warszawa
www.miltek.pl/

ZAREZERWUJ SPOTKANIE

Jesteśmy wiodącym międzynarodowym dostawcą rozwiązań w zakresie odpadów. Oferujemy belownice do wielu rodzajów kartonu, plastiku, papieru, folii aluminiowej, spienianego polistyrenu, odpadów mieszanych, puszek i pojemników.