Exposweet

MIL-TEK POLSKA

ul.Ostrobramska 75C 3.14, 04-175 Warszawa
www.miltek.pl/

 

Jesteśmy wiodącym międzynarodowym dostawcą rozwiązań w zakresie odpadów. Oferujemy belownice do wielu rodzajów kartonu, plastiku, papieru, folii aluminiowej, spienianego polistyrenu, odpadów mieszanych, puszek i pojemników.