Exposweet

OSM Piątnica

ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica
www.piatnica.com.pl/

 

Piątnica położona jest w województwie podlaskim nad rzeką Narwią w odległości 2 km od Łomży. Znajduje sie w regionie "Zielonych Płuc Polski", czystym ekologicznie obszarze o typowo rolniczym charakterze. Tradycje mleczarstwa w gminie Piątnica nierozerwalnie związane są z działalnością gospodarczą majątku położnego we wsi Drozdowo nad Narwią  a w szczególności z osobami jego właścicieli  -  Franciszka Dionizego Lutosławskiego i jego syna Stanisława, którzy byli przodkami słynnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.Właściciele majątku, wykorzystując obfitość pasz doliny Narwi, rozwinęli hodowlę sprowadzonego z zagranicy bydła mlecznego, a otrzymywany surowiec przerabiali w przydomowej mleczarni, dostarczając produkty własnego  wyrobu  mieszkańcom miasta Łomża. Działalność mleczarska kontynuowana była przez ród Lutosławskich następnych kilkadziesiąt lat, aż do momentu zakończenia II wojny światowej. Dwa lata po wojnie - w 1947 r. - produkcję mleczarką przeniesiono z Drozdowa do nowego budynku przy ul. Zjazd w Łomży, gdzie uruchomiony został państwowy już zakład, specjalizujący się głównie w wyrobie masła i serów. Zakład był w stanie wyprodukować 180 ton masła i 30 ton sera rocznie. Początkowe zatrudnienie wynosiło 9 osób, ale już w 1952 r. wzrosło do 74 osób. W 1957 roku zakład mleczarski został przekształcony w Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łomży. Ze względu na złą kondycję Spółdzielni, na którą w znacznej  mierze wpłynęły zbyt wyeksploatowane urządzenia, wadliwy stan techniczny budynku głównego, podjęto kluczową decyzję  o konieczności budowy nowej mleczarni. Niestety, przeznaczenie terenu w planach rozwojowych miasta, na którym OSM w Łomży prowadziła działalność, wykluczało możliwość rozbudowy na terenie „starego” zakładu. Dlatego w 1959 r. OSM w Łomży kupiła działkę budowlaną położoną we wsi Piątnica i tu w 1961 roku rozpoczęto budowę. W drugiej połowie 1965 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego zakładu o zmienionej już nazwie:  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łomży z siedzibą w Piątnicy. W tym czasie  Spółdzielnia przerabiała 14 mln litrów mleka rocznie przy zatrudnieniu 94 pracowników. Rozpoczęcie działalności w obecnej nazwie OSM w Piątnicy nastąpiło w 1981 r.